Skip to content

O nas

Fundacja Dumni z Elbląga została ustanowiona aktem notarialnym 18
października 2021 r. Nasza fundacja jest ekspercką, niezależną,
pozarządową jednostką podejmującą działania skierowane do osób
fizycznych i prawnych oraz do organów administracji i podmiotów
publicznych, prowadzącą działalność edukacyjną, doradczą i ekspercką,
i popularyzatorską oraz realizującą projekty społecznie użyteczne.

W okresie pomiędzy ustanowieniem Fundacji Dumni z Elbląga a
zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym wydarzyło się coś, czego
się nie spodziewaliśmy – Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej agresji
na Ukrainę. Był to czas, gdy przygotowywaliśmy się do działań mających
łączyć społeczność osób wywodzących się z Elbląga do wspólnego
działania na rzecz lokalnej elbląskiej społeczności naszej małej
Ojczyzny, a nagle przeszliśmy do najpilniejszych działań niesienia
pomocy ofiarom wojny i uchodźcom z Ukrainy łącząc się w wielkim
spontanicznych zrywie Polaków niewidzianym chyba od czasów
Solidarności.

Dynamika wydarzeń 2022 roku przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! W
tej chwili prowadzimy szereg działań skierowanych na wsparcie pomocy
humanitarnej, w tym silnie związane z edukacją, szkoleniami i
wsparciem psychologicznym osób zaangażowanych w niesienie pomocy.
Podnoszenie wydajności działania międzynarodowych zespołów organizacji
pozarządowych z udziałem doświadczonych w tej materii elblążan w
wyjątkowo stresujących i niebezpiecznych warunkach konfliktu zbrojnego
bardzo dobrze wpisało się w profil działań statutowych naszej
fundacji, choć zdecydowanie nie było tym, czego spodziewaliśmy się rok
temu.

Jednocześnie w obliczu wyzwań współczesnego świata, korzystając z
bardzo bogatego doświadczenia i umiejętności naszego zespołu,
przygotowaliśmy ofertę edukacyjną dla mieszkańców Elbląga i okolic, o
której niebawem szerzej będziemy informować i zapraszać do współpracy
oraz korzystania z ciekawej oferty edukacyjnej.

Adres siedziby: Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska
KRS: 0000964530
NIP: 5783153750
REGON: 521759322

EnglishGermanPolishUkrainian