Skip to content

Program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Zakres programu:

W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  1. zakupem nieruchomości;
  2. budową obiektu;
  3. dostosowaniem obiektu;
  4. zakupem wyposażenia.

Cele programu:

  1. wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświatyi wychowania, uprawnionych do udziału w programie;
  2. podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty uprawnione do udziału w programie, na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
  3. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  4. wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
  5. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej;
  6. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.
EnglishGermanPolishUkrainian